" Niet je hele jonge leven met je voetjes op de grond

Beetje dromen, beetje zweven

Lijkt me ook niet ongezond "

                                                                                                                                             Toon Hermans

Missie en Visie


In de omgang met onze baby’s zorgen we ervoor dat elk kind warmte, geborgenheid, aandacht, verzorging en vertroeteling krijgt. Elk kind eet, slaapt en speelt volgens eigen behoefte. Bij de peuters wordt naast de nodige geborgenheid, vooral veel aandacht besteed aan de uitdieping van de vaardigheden.


Ik ben Barbara Deseyn, en stel onze kinderdagverblijven graag voor;

"Kinderdagverblijf 't Vaarthuis biedt opvang aan 22 kinderen, verdeeld over 2 leefgroepjes. We hebben een vergunning van Kind&Gezin, en werken inkomensgerelateerd. Binnen, in onze leefruimtes vinden de kinderen veel uitdagend materiaal en speelgoed. Maar ook buiten spelen is erg belangrijk. We hebben in onze tuin 2 zandbakjes, klim-en klautermateriaal, een buitenkeukentje, en een houten pad voor rijdend en rollend speelgoed."


Ik creëer graag kansen voor jonge ondernemers, en werk daarom samen met ambitieuze compagnons, in onze 2 andere kinderdagverblijven;


"Op bovenverdieping van 't Vaarthuis bevindt zich een ervaringsgericht  buiten-leef-kinderdagverblijf, In de wolken.  Dit is een kleinschalige kinderopvang, waar de grens tussen binnen en buiten miniem is. Elke dag gaan we naar buiten. De kinderen slapen zelfs buiten, in speciaal daarvoor ontworpen bedjes. Binnen vinden de kinderen weinig 'kant-en-klaar' speelgoed. Zo zijn er bijvoorbeeld geen poppenkleertjes maar wel een mandje met lapjes en linten om de poppen aan te kleden. In de wolken is vergund door Kind&Gezin." 


"Op de Europese School Mol  bevindt zich ons kinderdagverblijf Kleine Wereld  , met plaats voor 18 baby's en peuters. Wij zijn bijzonder trots om in deze multiculturele omgeving, op een prachtig groen domein, mee te werken aan de opvoeding van kinderen uit alle windstreken."

Voeding en Hygiëne


De gezondheid van de kinderen wordt in ‘t Vaarthuis gewaarborgd door een verantwoorde, verse voeding en gepaste hygiëne.

We houden ons hierbij strikt aan de regelgeving van Kind&Gezin en de voorschriften van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid.

Doelstellingen


We vinden het belangrijk kinderen uit te dagen. We zorgen ervoor dat ons aanbod aansluit bij het niveau, de interesse, de ideeën en de leefwereld van onze kinderen. Zo’n aanbod vergroot hun betrokkenheid en plezier bij activiteiten. Betrokkenheid is de voorwaarde voor leren en ontwikkeling.