Missie en Visie


Het belangrijkste uitgangspunt van onze pedagogische visie is het opgroeien in welbevinden en betrokkenheid.


Welbevinden is zich goed voelen. Een kind dat zich goed voelt geeft een ontspannen indruk, de blik is levendig, de lichaamshouding is opgericht. Het kind is blij met de aandacht die het krijgt, het staat open voor contact, het kan genieten, maar ook moeilijke momenten snel te boven komen. Het stelt zich open en ontvankelijk op, is spontaan en durft zichzelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen en weerbaarheid.


Kinderen die betrokken zijn voelen zich aangetrokken tot wat er rondom hen gebeurt, niet omdat anderen het vragen, maar uit zichzelf. Ze staan open voor nieuwe initiatieven en ontdekkingen, om zo greep te krijgen op de werkelijkheid. Bij baby's is dit heel letterlijk te nemen: ze grijpen wat in hun buurt komt.


Betrokkenheid is een toestand waarin kinderen zich bevinden wanneer ze op een intense manier met iets bezig zijn, en komt alleen voor in het smalle gebied tussen ‘al kunnen’ en ‘nog niet kunnen’. Kinderen bewegen er zich aan de grens van hun mogelijkheden.


In de omgang met onze baby’s zorgen we ervoor dat elk kind warmte, geborgenheid, aandacht, verzorging en vertroeteling krijgt. Voor de baby’s hebben we geen vaste dagindeling. Elk kind eet, slaapt en speelt volgens eigen behoefte.


Bij de peuters wordt er naast de nodige geborgenheid, vooral veel aandacht besteed aan de uitdieping van de vaardigheden. We starten regelmatig een nieuwe themawerking, zoals ‘Spinnen’, ‘Bouwen’ of ‘Lente’ in het voorjaar; we plukken dan bloemetjes in onze tuin, zaaien tuinkers in een eierschaal en maken scheur-, knip-, plak- en schilderwerkjes over jonge dieren. We oefenen rondedansjes, zingen vrolijke liedjes en verslinden boekjes rond elk thema.


Peuters hebben naast deze aangeboden activiteiten, een grote behoefte om op hun eigen manier te spelen met materiaal dat ze zelf hebben uitgezocht. Hieraan komen wij zeker tegemoet.


We trekken bovendien zoveel mogelijk naar buiten!